27 Kasım 2008 Perşembe

elektrik sarfiyatı vebu konudaki araştırmalar....Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının tavana vurduğu şu zamanlarda biliyorum ki hepimiz bu konuda daha dikkatli davranıyoruz.

Ben de sizler için bir kaç bilgi topladım...Hepimiz için faydalı olacağına inanıyorum....Tüm elektrikli aletlerinizi kapattıktan sonra elektrik sayacınızı kontrol edin. Sürpriz bir şekilde hala döndüğünü göreceksiniz. !Örneğin bilgisayarlar işlem yaparken 140 Watt, işlem yapmazken 27Watt, kapatırsanız bile 5 Watt Elektrik tüketiyor.

Kapanmayan elektrikli ev aletlerinin "Gizli Tüketimi" dünya elektriktüketiminin en az yüzde 2'sine denk düşüyor. Yani, sadece AvrupaKıtası'ndaki elektrikli aletlerin gizli tüketimi her yıl altı nükleersantralı çalıştırabilecek kapasitede.!

· Kahve Makinenizin Ortalama Tüketimi = 800 W

· Kahve Makineniz Kapalı Olduğundaki Tüketimi = 1.5 W

· Ve de Kahve Makinenizin Fişini Çektiğinizde Ulaştığınız Sonuç = 0 W


Bazı elektrikli ev aletleri kapatılsalar bile elektrik tüketimini sürdürüyorlar. Bu da hem gereksiz bir enerji tüketimine hem detüketicilerin elektrik faturalarının kabarmasına neden oluyor.


Bilgisayar örneğini ele alalım. Bilgisayar çalışırken gücü yaklaşık140 Watt' yükseliyor. Bilgisayarda tüm işlemler durdurulduğunda da sayaç dönmeyedevam ediyor. Bilgisayarın hemen çalışabilmesi için sürekli "stand by"olması gerektiği göz önüne alındığında, bu da mantıklı gözüküyor.

Ancak bilgisayarda hiç bir işlem yapılmadığı "yarı uyanık" zamanda da 27 watt gibi oldukça yüksek sayılabilecek bir miktarda elektriktüketilmesi oldukça şaşırtıcı. Bundan daha da kötüsü "off" düğmesine basıldığında bile PC'nin gücünün sıfırlanmayıp 5 watt civarında bir elektrik tüketmesi!

Sonuç olarak, bilgisayarın hiç elektrik tüketmediğinden emin olmakiçin tek bir çözüm var, o da prizin fişten çekilmesi...

Nöbet Tutan Aletler

Bu rakamlar çok küçük olsa da önemsememem hata olur. Nitekim,Uluslararası Enerji Ajansı'ndan (AIE) Benoit Lebot"ya göre, tam olarakkapanmayan elektrikli ev aletlerinin "gizli tüketimi" dünya elektriktüketiminin en az yüzde 2'sine denk düşüyor. Başka bir deyişle, sadeceAvrupa kıtasındaki elektrikli aletlerin gizli tüketimi her yıl altınükleer santrali çalıştırabilecek kapasitede.

Bu durumu anlayabilmek için "nöbet tutan" aletlerin ortaya çıktığıotuz yıl geriye dönmek gerekiyor. O zamana kadar televizyon ya da fırın kapatıldığında her tür enerji tüketiminin durdurulduğundan emin olunabiliyordu. Ancak çok daha sofistike audio ve video cihazların piyasaya sürülmesi durumu değiştirildi.

Hi-if, radyo-çalar saatler, müzik seti vetelevizyon gibi aygıtlar saat, uzaktan kumanda ve "bellek" tuşuyladonanıp FM istasyonları ya da diğer programların kaydedilmesine olanaksağladılar. Bu özellikler tüketici açısından büyük bir kullanım kolaylığı sunmakla beraber, elektrik tüketimini fazlasıyla artırdı.

Uzmanlar günümüzde, kapatıldıktan sonra bile gizli tüketimi sürdüren evaletlerinin sayısının önemli oranda artmasının, durumu daha da ciddi hale getirdiğini belirtiyorlar.


Öte yandan, "yararlı israf"ı da "gereksiz israf"tan ayırmak gerekiyor.Faks, telsiz telefon gibi çalışmak için elektrik sinyaline gerek duyanaygıtlar birinci kategoriye giriyor. Bu durumda, bu makinelerinçalışması için gereken gizli tüketim meşru bir hal alıyor. Uzmanlar zaten faks, telefon gibi aygıtların tükettiği elektrikmiktarının diğer aygıtlarınkine kıyasla çok düşük olduğunu ifade ediyorlar.

Nedeni: Röle Uzmanlar elektrikli ev aygıtlarının kapatılmalarına rağmen gizli elektrik tüketimini sürdürebilmelerini, bu aletlerin içinde birtransformatör bulunmasına bağlıyor. Elektronik devreler elektrik akımının (220 V) sağladığından çok dahadüşük bir gerilimle (Yaklaşık 5 volt) çalışırlar; işte bu noktada transformatör röle rolünü üstlenir. "Çalıştırma/durdurma" anahtarı da genellikle transformatörü narkasında yer alır ve aygıt kapatıldığında bile transformatör halagerilim altındadır. Bunun sonucunda elektrik sayacı dönmeyi sürdürür. Bu aygıtları üretenleri, ürünlerinin düzenleniş biçimini değiştirmeye zorlayacak herhangi bir kural bulunmadığından, bu tür bir değişiklik çok az bir harcama gerektirmesine rağmen hiçbir üretici gerekli önlemi almamaktadır.


Bu konuda geniş bir araştırma yayımlayan Fransız Science et Vie dergisine göre, Ocak 2000'de Fransa'da 178 hanedeki 1270 aygıtın gizlielektrik tüketimi incelendi. Video İlk Sırada Bunlar arasında birinci sıraya oturan video aygıtıydı; nöbetteyken 1-30 watt arası, oldukça önemli sayılabilecek miktarda enerji tüketen videolar hemen hemen bütün gün "stand by" olduğundan Fransa'da "gizlitüketim" in yüzde 32'sinden sorumlu tutuluyor.


Video dışında televizyon (1-22 watt), uydu anten receiver (5-17 W) yada kablolu TV (3-23 W), Hi-if (1-24a W) v.b.'nin de oldukça yüksekoranda enerji tükettiği ortaya çıktı. Ayrıca bilgisayarın da 1-27 W arası gizli elektrik tüketimiyle masumolmadığı belirlendi. Kahve makinesi, diafon gibi aygıtlarıntüketiminin ise 5 W'ın altında kaldığı gözlendi.

Önlemler Emeklemede Bu enerji israfına karşı tüketicilerin elektrikli aygıtlarını fişten çekerek önlem almaları için kampanyalar düzenlense de, sanayi kesiminibu konuda gerekli girişimlerde bulunmaya zorlayacak bir yasa henüzortalıkta gözükmüyor.

Avrupa Birliği'nde, Brüksel'de endüstrinin bazı sektörleriylegönüllülük temeline dayanan anlaşmalar imzalanmış olsa DA,üreticilerin çoğunda bu konuda bir "isteksizlik" gözleniyor. Önlemolarak şimdilik yalnızca, etiketleme sistemi gündemde.

ABD'd e "Energy Star" etiketine karşı Avrupa'da da sekiz yıl önce,aygıtın enerji kapasitesini A'dan G'ye sıralanan yedi kategorideinceleyen "Etiket Enerji" uygulaması gündeme getirildi. Uzmanlar buyöntemin kesin bir çözüm sunmamakla birlikte pazara yüzeysel de olsabir çeki düzen vermesi açısından bir ilk adım olarak görüyorlar.

Küçük Watt'lardan Büyük Enerjiler... 5 watt'la ne yapılabilir? Elektriği olmayan beş hane aydınlatılabilirmi? Evdeki en küçük ampulün bile en az 10, 20 watt olduğu göz önüne alındığında bu sorunun yanıtı 'imkansız' olacaktır...

Oysa Kanadalı bir mühendis 0.1 Watt'lık tek bir beyaz elektrolüminesant diyodun(LED) bir çocuğun okuması için yeterli olduğunu kanıtladı! Nitekim Dave Irvine-Halliday adlı mühendis ve kendi kurduğu "Light upthe world" sivil toplum örgütü, şimdiye kadar dünyada 1 milyondanfazla haneyi bu yöntemle aydınlattı; Bolivya, Guatemala, DominikCumhuriyeti ve Nepal'de 60'ı aşkın hanenin yer aldığı bir köy 100Watt'lık tek bir ampulün tüketimine eşdeğer enerjiyle aydınlanıyor.

Halliday'in yönteminin başarısı, LED'lerin uzun ömrü (Kırk yıl) veolağanüstü randımanından kaynaklanıyor. Bu yarı iletkenler (LED)elektronları ışıklı fotonlara dönüştürülüp yüzde 95 oranında birenerji sağlıyorlar; oysa normal bir ampulde enerjinin büyük bir bölümüısıya dönüştüğünden, kapasitesinin ancak yüzde 10'u işlev kazanıyor.

Kanadalı mühendis bu elektrolüminesant diyotları besleyebilmek için enücra köylere kadar her binayı pedallı jeneratör ya da güneş enerjisipanoları ve bir akümülatörle donattı. Sistemin maliyeti ise, projeyeni uygulandığında hane başına 60 dolarken 30 dolara indi; beş yıliçinde bu rakamın daha da azalıp 10 doların altına düşmesi bekleniyor.

Peki LED bizim elektrik faturalarımızın tutarını da azaltabilecek mi?Dave'e bu soru sorulduğunda Calgary (Kanada) Üniversitesi' ndekilaboratuarında bu yöntemle bir haneyi aydınlattığını belirterekşunları söylüyor:"Bir binanın stratejik noktalarına 1'er watt'lık LED'ler yerleştirilmesi halinde, elektrik tüketimi yüzde 95 oranında azaltılarak halihazırdakiaydın latma gücüne eşdeğer bir aydınlanma sağlanabiliyor.

" Bundan daha güzel bir cevap olabilir mi?

2 yorum:

Cocukla Cocuk dedi ki...

çok faydalı bir yazı gerçekten, artık herşeye daha fazla dikkat etmemiz gerek hem mali kriz hem ekolojik kriz açısından tasarruf şart

fullhouse dedi ki...

evet bence de güzel bir yazı fakat bizim evde bütün prizler mobilyaların arkasına saklanmış duruyor. Yani fişler hep takılı durumda. Biraz zor bir durum benim için.